٨ ͨ   -

AMK

S-T

"S" "T":

 

SAAB
SAAB 90 2.0 08.1984-08.1987 100..
SAAB 900 2.0 10.1987-09.1989 133..
SAAB 900 2.0 10.1987-10.1991 133..
SAAB 900 2.0 -16 01.1986-12.1988 125.. X
SAAB 900 2.0 -16 01.1986-12.1988 125..
SAAB 900 2.0 -16 01.1989-08.1992 126..
SAAB 900 2.0 -16 01.1989-12.1993 126..
SAAB 900 2.0 -16 01.1990-06.1994 126..
SAAB 900 2.0 c 07.1982-12.1988 101..
SAAB 900 2.0 c 09.1978-08.1984 108..
SAAB 900 2.0 c 09.1979-12.1988 100..
SAAB 900 2.0 c 11.1980-08.1984 108..
SAAB 900 2.0 EMS 01.1979-12.1980 118..
SAAB 900 2.0 EMS 09.1978-08.1979 118.. X
SAAB 900 2.0 i 09.1985-08.1990 110..
SAAB 900 2.0 i 09.1985-08.1990 110..
SAAB 900 2.0 i 11.1980-08.1990 115..
SAAB 900 2.0 i 11.1980-12.1988 115..
SAAB 900 2.0 S Turbo-16 01.1992-12.1993 146..
SAAB 900 2.0 S Turbo-16 07.1991-12.1993 141..
SAAB 900 2.0 S Turbo-16 09.1991-06.1994 141..
SAAB 900 2.0 S Turbo-16 09.1991-07.1993 141..
SAAB 900 2.0 Turbo 01.1986-12.1988 150.. X
SAAB 900 2.0 Turbo 01.1986-12.1988 150..
SAAB 900 2.0 Turbo 09.1978-07.1985 145..
SAAB 900 2.0 Turbo 10.1980-07.1985 146..
SAAB 900 2.0 Turbo 10.1986-12.1991 140.. X
SAAB 900 2.0 Turbo 10.1986-12.1991 140..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 01.1993-06.1994 180..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 11.1985-06.1994 160..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 11.1985-12.1993 160..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 11.1986-06.1994 160..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 S 01.1984-12.1988 175..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 S 02.1984-12.1988 175..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 S 11.1986-06.1994 175..
SAAB 900 2.0 Turbo-16 S CAT 01.1989-12.1993 170.. X
SAAB 900 2.0 Turbo-16 S CAT 01.1989-12.1993 175..
SAAB 900 2.1 -16 08.1990-06.1994 136..
SAAB 900 2.1 -16 08.1990-12.1993 136..
SAAB 900 2.1 -16 09.1990-07.1993 136..
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 07.1993-02.1998 185..
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 12.1993-02.1998 185..
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 12.1993-02.1998 185..
SAAB 900 II 2.0 i 07.1993-07.1994 133.. X
SAAB 900 II 2.0 i 07.1993-07.1994 133..
SAAB 900 II 2.0 i 08.1994-02.1998 131..
SAAB 900 II 2.0 i 08.1994-02.1998 131..
SAAB 900 II 2.0 i 12.1993-02.1998 131..
SAAB 900 II 2.3 -16 07.1993-02.1998 150..
SAAB 900 II 2.3 -16 12.1993-02.1998 150..
SAAB 900 II 2.3 -16 12.1993-02.1998 150..
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 07.1993-02.1998 170..
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 12.1993-02.1998 170..
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 12.1993-02.1998 170..
SAAB 9000 2.0 -16 01.1989-01.1993 128..
SAAB 9000 2.0 -16 12.1985-08.1988 128..
SAAB 9000 2.0 -16 12.1985-12.1988 125..
SAAB 9000 2.0 -16 CD 09.1993-12.1998 131..
SAAB 9000 2.0 -16 CD 09.1993-12.1998 150..
SAAB 9000 2.0 -16 CS 01.1989-12.1998 128..
SAAB 9000 2.0 -16 CS 09.1993-12.1998 131..
SAAB 9000 2.0 -16 ND Turbo 09.1993-12.1998 150..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 04.1985-12.1991 175..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 05.1988-08.1993 160..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 05.1988-08.1993 163..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 06.1989-12.1992 172.. X
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 09.1984-08.1993 160..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 09.1984-12.1991 175..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1988-08.1993 163..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1989-12.1998 185..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1992-12.1998 147..
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CS 09.1988-12.1998 185..
SAAB 9000 2.0 T16 06.1989-10.1990 204.. X
SAAB 9000 2.0 T16 06.1989-10.1990 204..
SAAB 9000 2.3 09.1990-10.1998 224..
SAAB 9000 2.3 -16 Aero CS 02.1993-12.1998 220..
SAAB 9000 2.3 -16 Aero CS 02.1993-12.1998 224..
SAAB 9000 2.3 -16 CD 08.1989-12.1998 146..
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo 07.1990-12.1998 200..
SAAB 9000 2.3 -16 CDE 09.1993-12.1998 147..
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 09.1993-12.1998 170..
SAAB 9000 2.3 -16 CS 09.1989-12.1998 146..
SAAB 9000 2.3 -16 CSE 09.1993-12.1998 147..
SAAB 9000 2.3 -16 CSE Eco Power 09.1993-12.1998 170..
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo 09.1990-08.1993 195..
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo 09.1990-12.1998 195..
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo CSE 09.1993-12.1998 200..
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD,CDE 07.1994-12.1998 211..
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CS,CSE 07.1994-12.1998 211..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 02.1998-08.2003 131..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 02.1998-09.2002 131..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 02.1998-08.2003 200..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 02.1998-09.2002 200..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001-08.2003 150..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001-09.2002 150.. X
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998-08.2003 185..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998-09.2002 185..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998-08.2003 154..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998-09.2002 154..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999-08.2003 205..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999-09.2002 205.. X
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 02.1998-11.2000 115..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 11.2000-09.2002 125.. X
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 09.1999-01.2002 230.. X
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 02.1998-08.2003 150..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 02.1998-09.2002 150..
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 10.1998-09.2002 224.. X
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 10.1999-08.2003 224..
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 t 08.2003- 150..
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 t 09.2002- 150..
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 01.2006- 150..
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004- 120..
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004- 150..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 08.2003- 175..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T 08.2003- 210..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002- 175..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T 09.2002- 210..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004- 252..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004- 252..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002- 125..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo 02.2006- 250..
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005- 250..
SAAB 9-3 1.9 TiD 03.2005- 120..
SAAB 9-3 1.9 TiD 03.2005- 150..
SAAB 9-3 2.0 t 03.2005- 150..
SAAB 9-3 2.0 t 03.2005- 175..
SAAB 9-3 2.0 T 03.2005- 209..
SAAB 9-3 2.8 Turbo V6 03.2005- 250..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 07.2000-07.2001 185..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 07.2000-07.2001 185..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 09.1997- 150..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 10.1998- 150..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 10.1998- 192..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 T Biopower 09.2005- 179..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 T Biopower 09.2005- 179..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 10.1998-07.2000 192..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.2002- 120..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.2002- 120..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 06.2003-08.2005 305..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001- 185..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001- 185..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 09.1997- 170..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 10.1998- 170..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 01.2006- 260..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003- 220..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003- 220..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001- 250..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001- 250..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999-09.2001 230..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999-09.2001 230..
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 11.2005- 260..
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07.2001- 177..
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07.2001- 177..
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 01.1998- 200..
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 10.1998- 200..
SAAB 99 2.0 03.1976-05.1978 107.. X
SAAB 99 2.0 10.1972-08.1974 95..
SAAB 99 2.0 EMS 04.1972-08.1974 110..
SAAB 99 2.0 EMS 09.1974-12.1978 118..
SAAB 99 2.0 GL 09.1974-12.1984 100..
SAAB 99 2.0 i 01.1981-12.1984 118.. X
SAAB 99 2.0 Turbo 10.1977-06.1980 146.. X
SAAB 90
SAAB 900
SAAB 900 II
SAAB 9000
SAAB 9-3
SAAB 9-5
SAAB 99
SEAT
SEAT 124 1430 01.1970-12.1976 75..
SEAT 124 1430 Especial 01.1970-12.1976 95..
SEAT 131 2.0 06.1978-12.1985 116..
SEAT 132 1.6 05.1973-12.1980 98..
SEAT 132 1.8 05.1973-12.1980 105..
SEAT 133 0.8 05.1974-11.1979 34..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 10.1997- 150..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.1996- 90..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 05.2005- 150..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.2000- 115..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 08.1996-06.2000 110..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 11.2002- 131..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 02.2001- 115..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.1996- 115..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI 11.2005- 140..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 06.2000- 204..
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 02.2001- 204..
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 03.2004- 102..
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007- 160..
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.2004- 105..
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 05.2004- 150..
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2004- 136..
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2006- 170..
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.2005- 140..
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.2004- 140..
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 04.2006- 200..
SEAT ALTEA XL (5P5) 1.8 TFSI 01.2007- 160..
SEAT ALTEA XL (5P5) 1.9 TDI 10.2006- 105..
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 06.2007- 170..
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 10.2006- 140..
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 16V 10.2006- 140..
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 4WD 06.2007- 170.c
SEAT AROSA (6H) 1.0 05.1997-06.2004 50..
SEAT AROSA (6H) 1.4 05.1997-06.2004 60..
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V 01.2000-06.2004 100.. X
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 01.2000-06.2004 75.. X
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI 08.1997-06.2004 60..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 06.1999- 60..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 06.1999-10.2002 60..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 02.2000-10.2002 100.. X
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 05.2000-10.2002 75..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 06.1999- 75..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.1999- 101..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.1999- 75..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.1999-10.2002 101..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.1999-10.2002 75..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra 07.2000-10.2002 156..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 06.1999- 68..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 06.1999-10.2002 68..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.1999- 110..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.1999- 90..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.1999-10.2002 110..
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.1999-10.2002 90..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.4 12.1997-04.1999 54..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.4 i 06.1994-06.1999 60..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.4 i 16V 09.1996-06.1999 101..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.6 i 02.1993-06.1999 75..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.6 i 05.1994-06.1999 75..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.6 i 07.1996-06.1999 101..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.8 i 02.1993-06.1999 90..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.8 i 16V 10.1993-08.1996 129..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.9 D 01.1996-08.1996 64..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.9 D 02.1993-08.1996 68..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.9 SDI 08.1996-06.1999 64..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.9 TD 02.1993-08.1996 75..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.9 TDI 03.1997-06.1999 110..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 1.9 TDI 08.1996-06.1999 90..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 2.0 i 02.1993-06.1999 115..
SEAT CORDOBA (6K2,C2) 2.0 i 16V 08.1996-06.1999 150..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.4 i 09.1996-06.1999 60..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.6 i 05.1997-06.1999 75..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.6 i 09.1996-06.1999 101..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.6 i 09.1996-06.1999 75..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.9 SDI 09.1996-06.1999 64..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.9 TDI 07.1997-06.1999 110..
SEAT CORDOBA (6K5) 1.9 TDI 08.1996-06.1999 90..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 10.2002- 64..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 05.2006- 70..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 05.2006- 86..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 09.2002- 75..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 10.2002- 100..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 05.2005- 70..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 06.2005- 80..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 10.2002- 75..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 04.2003- 101..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI 09.2002- 64..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09.2002- 100..
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 10.2002- 131..
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 09.2002- 115..
SEAT IBIZA (021A) 1.2 11.1984-12.1993 60..
SEAT IBIZA (021A) 1.2 11.1984-12.1993 64.. X
SEAT IBIZA (021A) 1.2 i 01.1989-05.1993 71..
SEAT IBIZA (021A) 1.5 11.1984-05.1993 85..
SEAT IBIZA (021A) 1.5 i 10.1986-05.1993 100..
SEAT IBIZA (021A) 1.5 i 10.1986-05.1993 89..
SEAT IBIZA (021A) 1.5 i CAT 10.1986-05.1993 90..
SEAT IBIZA (021A) 1.7 01.1991-05.1993 103..
SEAT IBIZA (021A) 1.7 01.1991-05.1993 98..
SEAT IBIZA (021A) 1.7 D 06.1984-05.1993 54..
SEAT IBIZA (021A) 1.7 D 08.1990-05.1993 57..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 03.1993-09.1996 45..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09.1993-08.1999 60..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 09.1996-08.1999 101..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 03.1993-08.1999 75..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 04.1996-08.1999 101.. X
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 09.1994-06.1999 75.. X
SEAT IBIZA II (6K1) 1.7 SDI 07.1997-08.1999 60..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.1993-08.1999 90..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 11.1993-08.1996 129..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 04.1993-08.1996 64..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 10.1994-08.1996 68..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 08.1996-08.1999 64..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 03.1993-08.1996 75..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 02.1997-08.1999 110..
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 08.1996-08.1999 90..
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 03.1993-08.1999 115..
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 08.1996-08.1999 150..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 08.1999-02.2002 50.. X
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 16V 05.2000-02.2002 69.. X
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 08.1999-02.2002 60..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 05.2000-02.2002 75..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 08.1999-02.2002 100.. X
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.1999-02.2002 101..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.1999-02.2002 75.. X
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 07.2000-02.2002 156..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 08.1999-02.2002 68..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.1999-02.2002 110..
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.1999-02.2002 90..
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V 05.2006- 70.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.2002- 100.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 02.2002- 75.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.2002- 75.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.2005- 70.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 06.2005- 80.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 02.2003- 101.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R 01.2004- 180.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR 12.2003- 150.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI 02.2002- 64.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.2002- 100.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.2002- 131.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 01.2004- 150.. X
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 03.2004- 160.. X
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V 04.2000- 75..
SEAT INCA (6K9) 1.4 i 11.1995- 60..
SEAT INCA (6K9) 1.6 08.1999-04.2002 95.c
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 11.1995-05.1998 75..
SEAT INCA (6K9) 1.7 D 09.1996- 57..
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 11.1995- 64..
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 11.1995- 64..
SEAT INCA (6K9) 1.9 TDI 09.1996- 90..
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.1999- 75.. X
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.1999- 100.. X
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.2000- 105.. X
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.1999- 125.. X
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.1999- 180.. X
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.1999- 180.. X
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 02.2002- 209.. X
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.2003- 225.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.1999- 68.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.2001- 150.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.2003- 130.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.2005- 100.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.1999- 110.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.1999- 90.. X
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.2002- 150.. X
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 02.2001- 204.. X
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 09.2005- 105.. X
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 09.2005- 150.. X
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 02.2006- 170.. X
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10.2005- 140..
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 09.2005- 140.. X
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.2005- 185.. X
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.2005- 200.. X
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 11.2006- 240.. X
SEAT MALAGA (023A) 1.2 05.1985-12.1993 60..
SEAT MALAGA (023A) 1.2 11.1984-12.1993 64..
SEAT MALAGA (023A) 1.2 i 12.1989-12.1993 71..
SEAT MALAGA (023A) 1.5 05.1985-12.1993 85..
SEAT MALAGA (023A) 1.5 i 01.1987-12.1993 100..
SEAT MALAGA (023A) 1.5 i CAT 10.1986-12.1993 90..
SEAT MALAGA (023A) 1.7 D 05.1985-12.1993 54..
SEAT MALAGA (023A) 1.7 D 05.1990-12.1993 57..
SEAT MARBELLA (028A) 0.8 01.1987-12.1993 34..
SEAT MARBELLA (028A) 0.9 01.1987-12.1993 40..
SEAT MARBELLA (028A) 0.9 CAT 01.1987-12.1993 40..
SEAT MARBELLA (28) 0.8 08.1986-12.1993 34..
SEAT MARBELLA (28) 0.9 01.1987-12.1993 40..
SEAT MARBELLA (28) 0.9 07.1997-10.1998 44.. X
SEAT MARBELLA (28) 0.9 CAT 01.1990-11.1996 40..
SEAT MARBELLA (28) 0.9 CAT 11.1996-10.1998 41..
SEAT RONDA (022A) 1.2 08.1983-05.1985 64..
SEAT RONDA (022A) 1.2 10.1984-12.1986 60..
SEAT RONDA (022A) 1.5 09.1984-12.1986 85..
SEAT RONDA (022A) 1.6 08.1983-09.1985 92..
SEAT RONDA (022A) 1.7 Diesel 06.1982-12.1986 54..
SEAT RONDA (022A) 1.7 Diesel 06.1982-12.1986 56..
SEAT TERRA (024A) 0.9 01.1987-12.1995 40..
SEAT TERRA (024A) 0.9 CAT 01.1990-12.1995 40..
SEAT TERRA (024A) 1.3 D 03.1990-02.1992 45..
SEAT TERRA (024A) 1.4 D 10.1990-02.1992 48..
SEAT TERRA (24) 0.9 02.1987-12.1996 40..
SEAT TERRA (24) 0.9 CAT 02.1992-12.1994 40..
SEAT TERRA (24) 1.3 D 03.1990-12.1994 45..
SEAT TERRA (24) 1.4 D 10.1990-12.1995 48..
SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i 01.1993-03.1999 75..
SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i 05.1991-03.1999 73..
SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i 05.1991-12.1993 71..
SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i 11.1996-03.1999 101..
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 16V 05.1991-03.1999 125..
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 16V 05.1991-03.1999 133..
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 GT 05.1991-11.1992 139.. X
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 i 05.1991-12.1996 88..
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 i 11.1993-12.1996 90..
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 D 05.1991-03.1999 68..
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 D 12.1995-03.1999 64.. X
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 SDI 12.1995-03.1999 64.. X
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 TD 05.1991-03.1999 75..
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 TDI 08.1995-03.1999 90..
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 TDI 11.1996-03.1999 110..
SEAT TOLEDO (1L) 2.0 i 05.1991-03.1999 115..
SEAT TOLEDO (1L) 2.0 i 16V 11.1993-03.1999 150..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 07.1999-05.2006 75..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.1999-09.2000 100..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 09.2000-05.2006 105..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.1999-05.2006 125..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 05.2001-05.2006 180..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.1999-06.2004 68..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.1999-05.2006 110..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.1999-05.2006 90..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.2003-05.2006 130..
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.2000-05.2006 150..
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 04.1999-05.2001 150..
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 05.2001-05.2006 170..
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 10.2004- 102..
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 01.2007- 160..
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.2004- 105..
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 10.2004- 150..
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.2006- 140.c
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.2006- 170.c
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 10.2004- 140..
SEAT 124
SEAT 131
SEAT 132
SEAT 133
SEAT ALHAMBRA
SEAT ALTEA
SEAT ALTEA XL
SEAT AROSA
SEAT CORDOBA
SEAT IBIZA
SEAT IBIZA II
SEAT IBIZA III
SEAT IBIZA IV
SEAT INCA
SEAT LEON
SEAT MALAGA
SEAT MARBELLA
SEAT RONDA
SEAT TERRA
SEAT TOLEDO
SEAT TOLEDO II
SEAT TOLEDO III
SKODA
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 08.1976-12.1990 46..
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 08.1976-12.1990 52..
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 08.1976-12.1990 58..
SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS 10.1983-12.1990 45..
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS 02.1983-12.1990 58..
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L 10.1983-12.1990 52..
SKODA 130 G,GL (S136) 05.1988-10.1991 63..
SKODA 130 GL (S135) 05.1988-10.1991 58..
SKODA 130 GL 08.1987-10.1991 53..
SKODA 130 L,GL 02.1985-10.1991 61..
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 12.1999-08.2002 50.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 01.2003- 64.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 08.2002- 54.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.1999- 68.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.2000-08.2002 60.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 12.1999- 100.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 12.1999- 75.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 04.2003- 75.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 10.2005- 70.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 10.2005- 80.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 12.1999- 64.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.2000- 100.. X
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 06.2003- 130.. X
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 12.1999- 116.. X
SKODA FABIA (6Y3) 1.2 01.2003- 64..
SKODA FABIA (6Y3) 1.2 07.2001- 54..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 04.2000-08.2002 60..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 07.2001- 68..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 16V 10.1999- 75..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 16V 12.1999- 100..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 TDI 04.2003- 75..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 TDI 10.2005- 70..
SKODA FABIA (6Y3) 1.4 TDI 10.2005- 80..
SKODA FABIA (6Y3) 1.9 SDI 11.1999- 64..
SKODA FABIA (6Y3) 1.9 TDI 01.2000- 100..
SKODA FABIA (6Y3) 2.0 12.1999- 116..
SKODA FABIA (6Y5) 1.2 01.2003- 64..
SKODA FABIA (6Y5) 1.2 07.2001- 54..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 04.2000- 60..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 04.2000- 68..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 16V 04.2000- 100..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 16V 05.2000- 75..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 TDI 04.2003- 75..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 TDI 10.2005- 70..
SKODA FABIA (6Y5) 1.4 TDI 10.2005- 80..
SKODA FABIA (6Y5) 1.9 SDI 04.2000- 64..
SKODA FABIA (6Y5) 1.9 TDI 04.2000- 100..
SKODA FABIA (6Y5) 2.0 04.2000- 116..
SKODA FABIA 1.4 TDI 03.2007- 80..
SKODA FABIA 1.4 TDI 10.2007- 70..
SKODA FABIA 1.9 TDI 10.2007- 105..
SKODA FABIA Praktik 1.2 01.2003- 64..
SKODA FABIA Praktik 1.2 05.2003- 54..
SKODA FABIA Praktik 1.4 04.2002- 68..
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 06.2007- 70..
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 06.2007- 80..
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 10.2005- 70..
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 04.2002- 64..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) 01.1994-09.1994 68..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 10.1990-09.1994 60..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12.1991-09.1994 57..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12.1991-09.1994 58..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01.1990-09.1994 54..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 05.1989-09.1994 58..
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 10.1990-09.1994 61..
SKODA FAVORIT (787) 1.3 12.1992-06.1997 54..
SKODA FAVORIT (787) 1.3 12.1992-06.1997 57..
SKODA FAVORIT (787) 1.3 12.1992-06.1997 68..
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 09.1991-06.1995 54..
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 12.1991-06.1995 60..
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 08.1991-06.1995 61..
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 01.1994-06.1995 68..
SKODA FELICIA (6U1) 1.3 10.1994-03.1998 54..
SKODA FELICIA (6U1) 1.3 10.1994-03.1998 58.. X
SKODA FELICIA (6U1) 1.3 10.1994-03.1998 68..
SKODA FELICIA (6U1) 1.6 LX 08.1995-03.1998 75..
SKODA FELICIA (6U1) 1.9 D 10.1995-03.1998 64.. X
SKODA FELICIA (6U5) 1.3 08.1995-03.1998 58..
SKODA FELICIA (6U5) 1.3 LX 08.1995-03.1998 54..
SKODA FELICIA (6U5) 1.3 LXI 08.1995-03.1998 68..
SKODA FELICIA (6U5) 1.6 GLX 08.1995-03.1998 75..
SKODA FELICIA (6U5) 1.9 D 10.1995-03.1998 64..
SKODA FELICIA (797) 1.3 06.1997- 54..
SKODA FELICIA (797) 1.3 06.1997- 68..
SKODA FELICIA (797) 1.6 06.1997- 75..
SKODA FELICIA (797) 1.9 D 06.1997- 64..
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 01.1998-06.2001 54..
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 01.1998-06.2001 58.. X
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 01.1998-06.2001 68..
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 01.1998-06.2001 75..
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D 01.1998-06.2001 64..
SKODA FELICIA II (6U5) 1.3 01.1998-06.2001 68..
SKODA FELICIA II (6U5) 1.6 01.1998-06.2001 75..
SKODA FELICIA II (6U5) 1.9 D 01.1998-06.2001 64..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 04.1999- 60.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 09.2000- 75.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 02.1997- 101..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 09.1996-09.2000 75..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.2000- 102.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 09.1996- 125..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 08.1997- 150..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 05.2001- 150.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.1997- 68..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 01.2003- 130.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.1997- 110..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.1996- 90..
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.2005- 100.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04.1999- 116.. X
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.2001- 180.. X
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.4 16V 08.2000- 75..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.6 07.1998- 101..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.6 07.1998- 75..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.6 09.2000- 102..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.8 20V 07.1998- 125..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.8 T 07.1998- 150..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.8 T 4x4 05.2001- 150..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 SDI 07.1998- 68..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 TDI 01.2003- 130..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 TDI 07.1998- 110..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 TDI 07.1998- 90..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 TDI 08.2000- 100..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.2000- 100..
SKODA OCTAVIA (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.1999-09.2000 90..
SKODA OCTAVIA (1U5) 2.0 01.2000- 120..
SKODA OCTAVIA (1U5) 2.0 04.1999- 116..
SKODA OCTAVIA (1U5) 2.0 4x4 05.2001- 116..
SKODA OCTAVIA (1U5) RS 1.8 T 08.2002- 180..
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 06.2004- 75.. X
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 06.2004- 102.. X
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI 06.2004- 115.. X
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 06.2004- 105.. X
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 11.2004- 150.. X
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 11.2005- 140.. X
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 06.2004- 140.. X
SKODA OCTAVIA (1Z5) 1.6 06.2004- 102..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 1.6 FSI 06.2004- 115..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 1.9 TDI 06.2004- 105..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 1.9 TDI 4x4 11.2004- 105..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 2.0 FSI 11.2004- 150..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 2.0 FSI 4x4 11.2004- 150..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 2.0 TDI 11.2005- 140..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 2.0 TDI 16V 08.2004- 140..
SKODA OCTAVIA (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 08.2004- 140..
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) 02.1983-12.1990 58..
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 03.1985-08.1988 61..
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 08.1987-10.1991 53..
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) 09.1984-12.1990 58..
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 09.2006- 64..
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 09.2006- 70..
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 09.2006- 80..
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 09.2006- 105..
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 02.2002- 150..
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 01.2007- 115..
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 02.2002- 130..
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.2002- 101..
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 10.2005- 105..
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 02.2002- 115..
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 10.2005- 140..
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 02.2002- 155..
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.2003- 163..
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 02.2002- 193..
SKODA 105,120
SKODA 130
SKODA FABIA
SKODA FABIA Praktik
SKODA FAVORIT
SKODA FELICIA
SKODA FELICIA II
SKODA OCTAVIA
SKODA RAPID
SKODA ROOMSTER
SKODA SUPERB
SMART
SMART CABRIO 0.6 (S1OLA1) 03.2000-01.2004 55..
SMART CABRIO 0.6 (S1OLD2) 01.2001-01.2004 61..
SMART CABRIO 0.6 06.2002-01.2004 71..
SMART CABRIO 0.7 01.2003-01.2004 61..
SMART CABRIO 0.7 01.2003-01.2004 75..
SMART CABRIO 0.8 CDI (S1OLC1) 03.2001-01.2004 41..
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.6 (S1CLA1) 07.1998-01.2004 55..
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.6 (S1CLB1) 07.1998-01.2004 45..
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.6 01.2001-01.2004 61.. X
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.6 06.2002-01.2004 71.. X
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.7 01.2003-01.2004 50.. X
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.7 01.2003-01.2004 61.. X
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.7 01.2003-01.2004 75.. X
SMART CITY-COUPE (MC01) 0.8 CDI (S1CLC1) 11.1999-01.2004 41..
SMART CROSSBLADE 0.6 06.2002- 71..
SMART FORFOUR 1.1 (454.030) 01.2004- 75.. X
SMART FORFOUR 1.1 02.2005- 64.. X
SMART FORFOUR 1.3 (454.031) 01.2004- 95.. X
SMART FORFOUR 1.5 (454.032) 01.2004- 109.. X
SMART FORFOUR 1.5 BRABUS (454.034) 05.2005- 177.. X
SMART FORFOUR 1.5 CDI (454.000) 09.2004- 68.. X
SMART FORFOUR 1.5 CDI (454.001) 09.2004- 95.. X
SMART FORTWO 0.7 (450.330) 01.2004- 50..
SMART FORTWO 0.7 (450.332) 01.2004- 61..
SMART FORTWO 0.7 (450.333) 01.2004- 75..
SMART FORTWO 0.7 (450.432) 01.2004- 61..
SMART FORTWO 0.7 (450.433) 01.2004- 75..
SMART FORTWO 0.8 CDI (450.300) 01.2004- 41..
SMART FORTWO 0.8 CDI (450.400) 01.2004- 41..
SMART ROADSTER 0.7 (452.334) 04.2003- 82..
SMART ROADSTER 0.7 (452.432) 04.2003- 61..
SMART ROADSTER 0.7 (452.434) 04.2003- 82..
SMART ROADSTER 0.7 Brabus (452.337) 12.2003- 101..
SMART ROADSTER 0.7 Brabus (452.437) 12.2003- 101..
SMART CABRIO
SMART CITY-
SMART CROSSBLADE
SMART FORFOUR
SMART FORTWO
SMART ROADSTER
SSANGYONG
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12.1996- 79.. .
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 10.1996- 140.. .
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 10.1995- 80.. .
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 06.1996- 220.. .
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 08.2004- 120..
SSANGYONG REXTON 2.9 04.2002- 120.. .
SSANGYONG REXTON 3.2 04.2002- 220.. .
SSANGYONG KORANDO
SSANGYONG MUSSO
SSANGYONG MUSSOS
SSANGYONG REXTON
SUBARU
SUBARU 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD 01.1987-12.1990 131..
SUBARU 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD 01.1988-12.1990 120..
SUBARU 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD 11.1984-12.1990 136..
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 06.1998-09.2002 125.. .
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 08.1997-09.2002 122.. .
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo 04.2001-09.2002 177.. .
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo 06.1998-04.2001 170.. .
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 09.2002- 125..
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 S Turbo 09.2002- 177..
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X 09.2005- 158..
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 12.2003- 211..
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 RX Nato AWD 11.2002-08.2005 156..
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT 09.2005- 230..
SUBARU IMPREZA (GC) 1.6 i 06.1998-12.2000 95..
SUBARU IMPREZA (GC) 1.6 i 08.1992-12.2000 90..
SUBARU IMPREZA (GC) 1.6 i 4WD 06.1998-12.2000 95..
SUBARU IMPREZA (GC) 1.6 i 4WD 08.1992-12.2000 90..
SUBARU IMPREZA (GC) 1.8 11.1995-06.1996 103.c
SUBARU IMPREZA (GC) 1.8 i 4WD 08.1992-12.2000 103..
SUBARU IMPREZA (GC) 2.0 09.1998-09.2000 125.c
SUBARU IMPREZA (GC) 2.0 i 4WD 06.1998-12.2000 125..
SUBARU IMPREZA (GC) 2.0 i 4WD 10.1995-12.2000 115..
SUBARU IMPREZA (GC) 2.0 Turbo GT 4WD 03.1994-12.2000 211..
SUBARU IMPREZA (GC) 2.0 Turbo GT 4WD 06.1998-12.2000 218..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 1.6 12.2000- 95..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 1.6 12.2000- 95..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 12.2000- 125..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 12.2000- 125..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 AWD 10.2005- 250.c
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 AWD 10.2005- 280..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 R 09.2005- 160..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 R 09.2005- 160..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 Turbo 12.2000- 218..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 WRX STi 02.2004- 320..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 WRX STi 11.2001- 265..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 WRX STi AWD 10.2005- 280..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 WRX Turbo 12.2000- 218..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 WRX Turbo 12.2002- 225..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.0 WRX Turbo 12.2002- 225..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.4 WRX 09.2005- 230..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.4 WRX 09.2005- 230..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.4 WRX ST1 09.2005- 280..
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.5 AWD 10.2005- 300.c
SUBARU IMPREZA (GD, GG) 2.5 AWD 10.2005- 300.c
SUBARU IMPREZA (GF) 1.6 i 06.1998-12.2000 95..
SUBARU IMPREZA (GF) 1.6 i 4WD 06.1998-12.2000 95..
SUBARU IMPREZA (GF) 1.6 i 4WD 08.1992-12.2000 90..
SUBARU IMPREZA (GF) 1.8 i 4WD 08.1992-12.2000 103..
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 09.1996-08.1998 116.c
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 09.1998-09.2000 125.c
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 16V 06.1998-12.2000 125..
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 4WD 12.1995-12.2000 115..
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 AWD 10.2005- 250.c
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 i Turbo 4WD 03.1994-12.2000 211..
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 Turbo GT 4WD 06.1998-12.2000 218..
SUBARU IMPREZA (GF) 2.0 WRX STi AWD 10.2005- 280..
SUBARU IMPREZA (GF) 2.5 AWD 10.2005- 300.c
SUBARU IMPREZA (GFC) 1.6 12.1996-12.2000 90..
SUBARU IMPREZA (GFC) 1.6 4WD 12.1996-12.2000 90..
SUBARU IMPREZA (GFC) 2.0 4WD 12.1995-12.2000 115..
SUBARU IMPREZA (GFC) 2.0 Turbo 4WD 12.1996-12.2000 211..
SUBARU JUSTY (KAD) 1000 05.1987-10.1995 50..
SUBARU JUSTY (KAD) 1000 11.1984-06.1989 54..
SUBARU JUSTY (KAD) 1000 4WD (KAD-A) 05.1987-11.1994 50..
SUBARU JUSTY (KAD) 1000 4WD (KAD-A) 11.1984-12.1990 54..
SUBARU JUSTY (KAD) 1200 05.1987-10.1995 67..
SUBARU JUSTY (KAD) 1200 4WD (KAD-A) 05.1987-05.1991 67..
SUBARU JUSTY (KAD) 1200 4WD 10.1986-12.1990 68..
SUBARU JUSTY (KAD) 1200 4WD 10.1990-12.1994 75..
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 04.2001-11.2003 86.. X
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 10.1995-11.2003 68..
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 09.2003- 94.. X
SUBARU LEGACY (BC) 1800 01.1989-12.1993 103..
SUBARU LEGACY (BC) 1800 4WD 01.1989-09.1991 103..
SUBARU LEGACY (BC) 2000 4WD 08.1991-07.1994 116..
SUBARU LEGACY (BC) 2000 Turbo 4WD 05.1992-07.1994 200..
SUBARU LEGACY (BC) 2200 4WD 01.1989-07.1994 136..
SUBARU LEGACY (BJF) 1800 01.1989-07.1994 103..
SUBARU LEGACY (BJF) 1800 4WD 01.1989-07.1994 103..
SUBARU LEGACY (BJF) 2000 09.1991-12.1993 116..
SUBARU LEGACY (BJF) 2000 4WD 09.1991-07.1994 116..
SUBARU LEGACY (BJF) 2000 Turbo Super 4WD 05.1992-07.1994 200..
SUBARU LEGACY (BJF) 2200 Super 4WD 01.1989-07.1994 136..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 09.1994-03.1999 116..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 09.1994-11.1998 116..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD 09.1994-03.1999 116..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD 09.1994-11.1998 116..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 06.1996-03.1999 131..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 06.1996-11.1998 131..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 09.1994-03.1999 128..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 09.1994-11.1998 128..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD 06.1996-03.1999 150..
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD 06.1996-11.1998 150..
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 04.1999-08.2003 125..
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 12.1998-08.2003 125..
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.5 10.1998-08.2003 156..
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.5 12.1998-08.2003 156..
SUBARU LEGACY IV 2.0 09.2003- 138..
SUBARU LEGACY IV 2.0 09.2003- 138..
SUBARU LEGACY IV 2.5 09.2003- 165..
SUBARU LEGACY IV 2.5 09.2003- 165..
SUBARU LEGACY IV 3.0 09.2003- 245..
SUBARU LEGACY IV 3.0 09.2003- 245..
SUBARU LEONE (AB) 1300 03.1979-10.1984 61..
SUBARU LEONE (AB) 1600 03.1979-10.1984 86..
SUBARU LEONE (AB) 1800 4WD 09.1980-10.1984 80..
SUBARU LEONE (AB) 1800 4WD 09.1980-10.1984 82..
SUBARU LEONE 1300 03.1979-10.1984 61..
SUBARU LEONE 1300 03.1979-10.1984 61..
SUBARU LEONE 1600 03.1979-10.1984 86..
SUBARU LEONE 1600 03.1979-10.1984 86..
SUBARU LEONE 1600 4WD 03.1979-10.1984 71..
SUBARU LEONE 1800 4WD (AM) 09.1980-10.1984 80..
SUBARU LEONE 1800 4WD 09.1980-10.1984 80..
SUBARU LEONE 1800 Super 4WD (AM, AJ) 09.1980-10.1984 82..
SUBARU LEONE 1800 Turismo 4WD 09.1980-10.1984 82..
SUBARU LEONE II 1.8 Turbo AWD 06.1985-07.1986 136..
SUBARU LEONE II 1300 11.1984-09.1991 65..
SUBARU LEONE II 1600 11.1984-09.1991 74..
SUBARU LEONE II 1800 4WD 01.1988-12.1990 120..
SUBARU LEONE II 1800 4WD 01.1988-12.1990 120..
SUBARU LEONE II 1800 4WD 01.1988-12.1990 98..
SUBARU LEONE II 1800 4WD 11.1984-12.1990 90..
SUBARU LEONE II 1800 4WD 11.1984-12.1990 90..
SUBARU LEONE II 1800 4WD 12.1986-07.1991 98..
SUBARU LEONE II 1800 4WD CAT 07.1986-09.1991 95..
SUBARU LEONE II 1800 Super 4WD 03.1989-12.1990 131..
SUBARU LEONE II 1800 Super 4WD CAT 07.1986-02.1992 95..
SUBARU LEONE II 1800 Super Turbo 4WD 11.1984-12.1990 136..
SUBARU LEONE II 1800 Turbo 4WD 03.1989-12.1990 131..
SUBARU LEONE II 1800 Turbo 4WD 11.1984-12.1990 136..
SUBARU LIBERO (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) 01.1983-12.1987 50..
SUBARU LIBERO (E10, E12) 1.2 4WD (E12, KJ8) 08.1986-02.2000 52..
SUBARU LIBERO (E10, E12) 1.2 i 4WD (E12, FA) 08.1991-02.2000 54..
SUBARU MV (AS_) 1.8 05.1981-08.1986 82..
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 10.2000-08.2003 209..
SUBARU OUTBACK 2.5 11.2003- 165..
SUBARU OUTBACK 3.0 11.2003- 245..
SUBARU SUMO (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) 01.1983-12.1987 50..
SUBARU SUMO (E10, E12) 1.2 4WD (E12, KJ8) 08.1986-02.2000 52..
SUBARU SUMO (E10, E12) 1.2 i 4WD (E12, FA) 08.1991-02.2000 54..
SUBARU SVX (CX) 3.3 AWD 02.1994-12.1997 250..
SUBARU SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) 09.1992-09.1994 230..
SUBARU SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) 09.1994-12.1997 220..
SUBARU VANILLE (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) 01.1983-12.1987 50..
SUBARU VANILLE (E10, E12) 1.2 4WD (E12, KJ8) 08.1986-02.2000 52..
SUBARU VANILLE (E10, E12) 1.2 i 4WD (E12, FA) 08.1991-02.2000 54..
SUBARU VIVIO 660 4WD 03.1992-10.1995 44..
SUBARU 1800 XT
SUBARU FORESTER
SUBARU IMPREZA
SUBARU JUSTY
SUBARU JUSTY II
SUBARU JUSTY III
SUBARU LEGACY
SUBARU LEGACY II
SUBARU LEGACY III
SUBARU LEGACY IV
SUBARU LEONE
SUBARU LEONE II
SUBARU LIBERO
SUBARU MV
SUBARU OUTBACK
SUBARU SUMO
SUBARU SVX
SUBARU VANILLE
SUBARU VIVIO
SUZUKI
SUZUKI ALTO (SS80) 0.8 (SS80F, SS80G) 06.1982-12.1985 39..
SUZUKI ALTO (SS80) 0.8 10.1983-12.1985 39.. X
SUZUKI ALTO I (SS80) 0.8 (SS80F, SS80G) 06.1982-12.1985 39..
SUZUKI ALTO I (SS80) 0.8 10.1983-12.1985 39.. X
SUZUKI ALTO II (EC) 0.8 (SB308,CA) 01.1986-11.1993 39..
SUZUKI ALTO III (EF) 1.0 01.2000- 58.. X
SUZUKI ALTO III (EF) 1.0 09.1994-06.2002 53..
SUZUKI ALTO IV (FF) 1.1 06.2002- 63.. X
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 09.1996-05.2002 71..
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 09.1996-05.2002 71..
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 16V 03.1997-05.2002 86..
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 i 16V 07.1995-05.2002 85..
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 i 16V 07.1995-05.2002 85..
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 07.1995-05.2002 98..
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 07.1995-05.2002 98..
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 08.1996-05.2002 98..
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 07.1995-05.2002 98..
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 07.1995-05.2002 98..
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 08.1996-05.2002 98..
SUZUKI BALENO (EG) 1.8 GT 03.1996-05.2002 121..
SUZUKI BALENO (EG) 1.8 GT 03.1996-05.2002 121..
SUZUKI BALENO (EG) 1.8 i 16V 08.1996-05.2002 121..
SUZUKI BALENO (EG) 1.9 TD 04.1998-05.2002 75..
SUZUKI BALENO (EG) 1.9 TD 04.1998-05.2002 75..
SUZUKI BALENO (EG) 1.9 TD 04.1998-05.2002 75..
SUZUKI CARRY (ST90V) 0.8 11.1980-10.1985 37..
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 1.6 03.1998- 94.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.0 03.1998- 128.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.0 HDI 110 07.2001- 109.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.0 TD Intercooler 03.1998- 87.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT) 04.1998- 144.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.5 V6 24V 08.2004- 158.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.7 V6 09.2001- 173.. .
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) 2.7 XL-7 04.2003- 184.. .
SUZUKI GRAND VITARA 1.6 10.2005- 106.. .
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 10.2005- 140.. .
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 02.2001- 82..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 08.2005- 86..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 09.1998- 80..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD 02.2001- 82..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD 09.1998- 80..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 4x4 09.1998-08.2000 86..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 4x4 09.2000-08.2002 88..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 08.2005- 86..
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4WD 12.2003- 65..
SUZUKI LIANA (ER) 1.3 03.2002- 90..
SUZUKI LIANA (ER) 1.3 07.2001- 90..
SUZUKI LIANA (ER) 1.4 DDiS 03.2005- 90..
SUZUKI LIANA (ER) 1.4 DDiS 03.2005- 90..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 03.2002- 103..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 04.2002- 106..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 04.2002- 106..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 07.2001- 103..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD 03.2002- 103..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD 04.2002- 106..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD 04.2002- 106..
SUZUKI LIANA (ER) 1.6 4WD 07.2001- 103..
SUZUKI LJ 80 0.8 01.1980-01.1984 39.. ..
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 (SJ 410) 11.1988- 45.. .
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) 11.1988- 60.. .
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) 11.1988- 64.. .
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) 11.1988- 70.. .
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 01.2000- 80.. .
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.9 TD 11.1998- 63.. .
SUZUKI SJ 410 1.0 09.1981-12.1988 45.. .
SUZUKI SJ 410 1.0 09.1981-12.1988 45.. ..
SUZUKI SJ 413 1.3 08.1986-08.1990 60.. .
SUZUKI SJ 413 1.3 09.1984-12.1988 64.. .
SUZUKI SUPER CARRY (ED) 1.0 09.1994-03.1999 41..
SUZUKI SUPER CARRY (ED) 1.0 10.1985-03.1999 45..
SUZUKI SUPER CARRY (ED) 1.0 10.1992-03.1999 42..
SUZUKI SWIFT (AA) 1.0 (SA310, AA41,43) 10.1983-03.1989 50..
SUZUKI SWIFT (AA) 1.0 Turbo (SA310) 02.1985-12.1989 71..
SUZUKI SWIFT (AA) 1.3 (SA413, AA51) 10.1984-03.1989 68..
SUZUKI SWIFT (AA) 1.3 (SA413, AA51,53) 10.1984-03.1989 73..
SUZUKI SWIFT (AA) 1.3 (SA413, AA53) 08.1986-03.1989 64..
SUZUKI SWIFT (AA) 1.3 GTi,GXi (SA413, AA33) 08.1986-03.1989 101..
SUZUKI SWIFT (SF413) 1.3 (SF413, AK35) 09.1991-10.1996 68..
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) 03.1989-12.1991 71..
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) 03.1989-05.2001 68..
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) 11.1989-12.1991 95..
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) 11.1989-12.1991 95..
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) 01.1990-05.2001 92..
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) 01.1990-05.2001 92..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) 03.1989-05.2001 50..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 03.1989-12.1991 54..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) 09.1991-05.2001 53..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 03.1989-05.2001 68..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) 03.1989-12.1991 71..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) 03.1989-05.2001 68..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) 10.1989-12.1991 71..
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) 03.1989-05.2001 101..
SUZUKI SWIFT III (SG) 1.3 02.2005- 92.. X
SUZUKI SWIFT III (SG) 1.3 4x4 01.2006- 90.. X
SUZUKI SWIFT III (SG) 1.5 02.2005- 102.. X
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 (ET) 07.1988-12.1991 82.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 (TA) 07.1988-01.1995 80.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 (TA) 07.1988-01.1995 80.. ..
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 16V (ET) 07.1990-03.1999 97.. ..
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 16V (ET) 07.1990-12.1994 97.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D (ET) 01.1995-03.1998 68.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D (ET) 01.1995-03.1998 68.. ..
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D (ET) 08.1996-03.1998 75.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D (ET) 08.1996-03.1999 75.. ..
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 16V (ET) 12.1996-03.1998 132.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 16V (ET) 12.1996-03.1999 132.. ..
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD (ET) 12.1994-03.1998 71.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler (ET) 12.1995-03.1998 87.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 V6 24V (ET) 12.1994-03.1998 136.. .
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.5 V6 24V (FT) 12.1995-03.1998 160.. .
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.0 02.1998-05.2000 65..
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.0 06.2004- 60..
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.2 02.1998-05.2000 69..
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.2 06.2004- 80..
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.2 4WD 02.1998-05.2000 69..
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.3 VVTi GL All-wheel Drive 09.2003- 94..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.0 08.2000-07.2003 69..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 05.2000- 76..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 08.2001- 88..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 09.2003- 94..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 4WD 09.2003- 94..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 4WD 10.2001- 76..
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 DDiS 09.2003- 70..
SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V 09.1995- 97.. ..
SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 09.1995- 97.. ..
SUZUKI ALTO
SUZUKI ALTO I
SUZUKI ALTO II
SUZUKI ALTO III
SUZUKI ALTO IV
SUZUKI BALENO
SUZUKI CARRY
SUZUKI GRAND VITARA
SUZUKI JIMNY
SUZUKI LIANA
SUZUKI LJ 80
SUZUKI SAMURAI
SUZUKI SJ 410
SUZUKI SJ 413
SUZUKI SUPER CARRY
SUZUKI SWIFT
SUZUKI SWIFT II
SUZUKI SWIFT III
SUZUKI VITARA
SUZUKI WAGON R+
SUZUKI X-90
TALBOT
TALBOT AVENGER 1.3 02.1970-07.1981 60.. .
TALBOT AVENGER 1.3 04.1972-07.1981 60..
TALBOT AVENGER 1.6 02.1970-07.1981 70.. .
TALBOT AVENGER 1.6 02.1970-07.1981 81.. .
TALBOT AVENGER 1.6 04.1972-07.1981 70..
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 2.0 07.1982-10.1994 78..
TALBOT HORIZON 1.6 07.1982-06.1986 90..
TALBOT SIMCA 1100 1.1 LE,LX,GLS,ES 10.1976-01.1980 58..
TALBOT SIMCA SUNBEAM 0.9 07.1977-04.1981 42.. X
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 07.1977-04.1981 54.. X
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 07.1977-04.1981 60.. X
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 07.1977-04.1981 70.. X
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 10.1978-04.1981 80.. X
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 Ti 10.1978-03.1983 101.. X
TALBOT SOLARA 1.3 02.1980-07.1986 54..
TALBOT SOLARA 1.6 02.1980-06.1981 88..
TALBOT SOLARA 1.6 07.1982-04.1984 69..
TALBOT SOLARA 1.6 09.1981-07.1986 90..
TALBOT SOLARA 1.6 09.1981-10.1984 73..
TALBOT AVENGER
TALBOT EXPRESS 1000 -1500
TALBOT HORIZON
TALBOT SIMCA 1100
TALBOT SIMCA SUNBEAM
TALBOT SOLARA
TOYOTA
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 2.4 (RN61) 08.1987-03.1996 112.. .
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 2.7 i 11.1995- 152.. .
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.0 4x4 01.1990-08.1992 152.. .
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.0 Turbo-D (KZN 130) 10.1993-03.1996 125.. .
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.0 V6 (VZN 130) 07.1990-11.1995 143.. .
TOYOTA 4 RUNNER (_N130) 3.4 i 11.1995- 185.. .
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.1997-10.2000 101..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.1997-10.2000 101..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.1997-10.2000 101..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.1997-10.2000 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.1997-10.2000 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 09.1997-10.2000 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i 10.2000-02.2003 110.. X
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i 10.2000-02.2003 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i 10.2000-02.2003 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 09.1997-10.2000 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 09.1997-10.2000 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 09.1997-10.2000 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i 10.2000-02.2003 129.. X
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i 10.2000-02.2003 129..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i 10.2000-02.2003 129..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.1997-10.2000 128..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.1997-10.2000 128..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 09.1997-10.2000 128..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 10.1999-02.2003 110.. X
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 10.1999-02.2003 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 10.1999-02.2003 110..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 09.1997-02.2003 90..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 09.1997-02.2003 90..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 09.1997-02.2003 90..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i 10.2000-02.2003 150.. X
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i 10.2000-02.2003 150..
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i 10.2000-02.2003 150..
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i 04.2003- 110.. X
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i 04.2003- 110..
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i 04.2003- 110..
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.8 04.2003- 129.. X
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.8 04.2003- 129..
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.8 04.2003- 129..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 04.2003- 147.. X
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 04.2003- 147..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 04.2003- 147..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D 03.2006- 126..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D 03.2006- 126..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D 03.2006- 126..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D 04.2003- 116.. X
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D 04.2003- 116..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D 04.2003- 116..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.4 09.2003- 170.. X
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.4 09.2003- 170..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.4 09.2003- 170..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.4 10.2003- 163.. X
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.4 10.2003- 163..
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.4 10.2003- 163..
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D-4D 08.2001- 116..
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 VVT-i 08.2001- 150..
TOYOTA AYGO 1.0 07.2005- 68.. X
TOYOTA AYGO 1.4 HDi 07.2005- 54.. X
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) 06.1991-08.1996 136..
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10) 06.1991-08.1996 188..
TOYOTA CAMRY (_V10) 2.2 (SXV10) 03.1992-07.1996 136..
TOYOTA CAMRY (_V10) 3.0 (VCV10) 03.1992-07.1996 188..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 (SV20_) 11.1986-08.1988 90..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 i (SV20_) 10.1986-08.1988 90..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 128..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) 11.1986-05.1991 128..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) 11.1986-05.1991 121..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 11.1986-05.1991 121..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 GLi 4x4 10.1987-07.1988 120..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 11.1986-05.1991 84..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 11.1986-05.1991 84..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 11.1988-05.1991 86..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 11.1988-05.1991 86..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) 01.1990-05.1991 160..
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) 02.1988-05.1991 160..
TOYOTA CAMRY (_V20) 2.2 (SXV20_) 08.1996-11.2001 131..
TOYOTA CAMRY (_V20) 2.2 11.2000-11.2001 126..
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 08.1996-07.2001 190.c
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 24V (MCV20_) 08.1996-11.2001 190..
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 V6 04.2000-11.2001 184..
TOYOTA CAMRY (_V30) 2.4 VVT-i 11.2001- 152..
TOYOTA CAMRY (_V30) 2.4 VVTi Hybrid 01.2006- 143..
TOYOTA CAMRY (_V30) 3.0 V6 11.2001- 186..
TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 02.1983-10.1986 90..
TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 02.1983-10.1986 90..
TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 Turbo-D 10.1984-01.1988 73..
TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 Turbo-D 11.1983-01.1988 73..
TOYOTA CAMRY (V1) 2.0 04.1986-01.1988 99..
TOYOTA CAMRY (V1) 2.0 04.1986-01.1988 99..
TOYOTA CAMRY (V1) 2.0 GLI 03.1983-10.1986 107..
TOYOTA CAMRY 3.0 08.1996-07.2001 190.c
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 (TA12) 05.1973-03.1978 79..
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 02.1976-03.1978 75..
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 10.1975-03.1978 86..
TOYOTA CARINA (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K) 03.1981-01.1982 73..
TOYOTA CARINA (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K, TA60LG) 04.1978-09.1983 75..
TOYOTA CARINA (TA4K, TA6K) 1.8 08.1982-12.1982 78..
TOYOTA CARINA (TA4K, TA6K) 1.8 D 04.1982-09.1983 65..
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) 01.1978-09.1983 75..
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 01.1978-05.1983 78..
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 01.1982-02.1987 86..
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 D 04.1982-09.1983 65..
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 XE 08.1981-09.1983 84..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 01.1993-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 01.1995-09.1997 99..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 10.1995-09.1997 106..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 12.1993-09.1997 116..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 12.1993-09.1997 99..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 12.1994-09.1997 116..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V 10.1995-09.1997 106..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 04.1992-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 04.1992-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 01.1995-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 GL 10.1994-09.1997 125.. X
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 01.1995-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 (ST191) 01.1993-09.1997 133..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 04.1992-01.1996 73..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 08.1992-01.1996 73..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 04.1992-09.1997 133..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 04.1992-09.1997 133..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 04.1992-02.1994 158..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 04.1992-02.1994 158..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 03.1994-09.1997 175..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 03.1994-09.1997 175..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.1992-09.1997 126..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.1993-09.1997 126..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 01.1996-09.1997 83..
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 01.1996-09.1997 83..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 01.1993-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 02.1995-09.1997 99..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 02.1995-09.1997 107..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) 01.1993-01.1996 73..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 01.1993-09.1997 133..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 05.1995-09.1997 126..
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 01.1996-09.1997 83..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) 10.1983-11.1987 75..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) 10.1983-11.1987 75..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) 10.1983-11.1987 84..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) 10.1983-11.1987 84..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) 10.1986-11.1987 86..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 10.1983-11.1987 101..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 10.1983-11.1987 101..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) 12.1985-11.1987 69..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D 02.1984-05.1988 68..
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D 02.1984-05.1988 68..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-03.1992 102..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-03.1992 102..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-03.1992 102..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-03.1992 98..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-03.1992 98..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-03.1992 98..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-08.1990 90..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-11.1989 90..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) 12.1987-12.1989 90..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 4x4 06.1988-03.1992 105.c
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 4x4 06.1988-03.1992 105.c
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 12.1987-04.1992 121..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 4x4 12.1987-03.1992 121.c
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 4x4 12.1987-03.1992 121.c
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D (CT170) 12.1987-01.1992 73..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D 03.1988-06.1993 73..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D 03.1988-06.1993 73..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 12.1987-03.1992 121..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 12.1987-03.1992 121..
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLi 12.1987-03.1992 128.. X
TOYOTA CELICA (_T16_) 2.0 GT (ST162) 10.1986-08.1990 140..
TOYOTA CELICA (_T16_) 2.0 GT (ST162) 10.1986-08.1990 150..
TOYOTA CELICA (_T18_) 1.6 STI (AT180) 10.1989-01.1994 105..
TOYOTA CELICA (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 05.1991-01.1994 156..
TOYOTA CELICA (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 10.1989-01.1994 156..
TOYOTA CELICA (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) 10.1989-01.1994 204..
TOYOTA CELICA (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) 10.1989-01.1994 208..
TOYOTA CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200,ST) 11.1993-11.1999 116..
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V (ST202,GT) 11.1993-11.1999 175..
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V 04.1996-11.1999 170..
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V 04.1996-11.1999 170..
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) 02.1994-11.1999 242..
TOYOTA CELICA (RA6) 1.6 12.1983-10.1986 124..
TOYOTA CELICA (RA6) 2.0 01.1982-10.1986 105..
TOYOTA CELICA (RA6) 2.0 01.1982-10.1986 120..
TOYOTA CELICA (ST16_) 1.6 04.1986-02.1990 86..
TOYOTA CELICA (ST16_) 1.6 GT 16V 04.1986-08.1989 124..
TOYOTA CELICA (ST16_) 2.0 01.1987-08.1990 150..
TOYOTA CELICA (T16) 1.6 04.1986-02.1990 86..
TOYOTA CELICA (T16) 1.6 GT 08.1987-08.1989 116..
TOYOTA CELICA (T16) 1.6 GT 16V 09.1985-08.1989 124..
TOYOTA CELICA (T16) 2.0 GT 08.1985-08.1989 150..
TOYOTA CELICA (T16) 2.0 GT 09.1985-08.1989 140..
TOYOTA CELICA (T16F) 2.0 Turbo 4x4 03.1988-08.1990 185..
TOYOTA CELICA (TA2) 1.6 GT (TA2, TA22) 12.1974-03.1978 107..
TOYOTA CELICA (TA2) 1.6 LT (TA2) 02.1976-03.1978 75..
TOYOTA CELICA (TA2) 1.6 LT (TA22) 05.1973-03.1978 79..
TOYOTA CELICA (TA2) 1.6 ST (TA2, TA22) 05.1973-03.1978 86..
TOYOTA CELICA (TA2) 2.0 10.1975-07.1977 86..
TOYOTA CELICA (TA4C, TA60) 1.6 GT (TA4C) 04.1978-02.1982 109..
TOYOTA CELICA (TA4C, TA60) 1.6 GT (TA4C) 04.1980-02.1982 110..
TOYOTA CELICA (TA4C, TA60) 1.6 LT (TA4C) 02.1979-07.1983 75..
TOYOTA CELICA (TA4C, TA60) 1.6 ST (TA4C, TA60) 08.1977-08.1985 86..
TOYOTA CELICA (TA4C, TA60) 1.6 ST (TA60) 02.1979-08.1983 90..
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 02.1979-08.1983 90..
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 08.1977-08.1985 86..
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 GT (RA63) 02.1978-08.1983 122..
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) 01.1980-12.1982 88..
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) 02.1979-07.1985 90..
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) 02.1982-08.1985 105..
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) 11.1999- 192..
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) 11.1999- 143..
TOYOTA CELICA SUPRA (MA61) 2.8 i 05.1982-10.1986 170..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 1.4 (EE111_) 04.1997-02.2000 86..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 02.2000-01.2002 97..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 1.6 (AE111_) 04.1997-02.2000 110..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) 02.2000-01.2002 110..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 04.1997-02.2000 107..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 1.8 AWD (AE115_) 04.1997-01.2002 110..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 2.0 D (CE110_) 04.1997-02.2000 72..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 2.0 D-4D 09.2000-01.2002 90..
TOYOTA COROLLA (__E11_) 2.0 D4d GS 08.2000-10.2001 110..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) 07.1992-04.1997 72..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) 07.1992-05.1995 72.. X
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) 07.1992-05.1995 72..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 07.1992-04.1997 88..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 09.1995-04.1997 75..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 09.1995-04.1997 75..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 09.1995-04.1997 75..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 07.1992-09.1995 88..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 07.1992-09.1995 88..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) 07.1992-09.1995 88..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 07.1992-04.1997 114..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 07.1992-04.1997 114..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 07.1992-04.1997 114..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 09.1995-04.1997 114..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) 09.1995-04.1997 110..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 11.1992-05.1995 117.. X
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) 07.1992-04.1997 72..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) 07.1992-04.1997 72..
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) 07.1992-04.1997 72..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.3 (EE111_) 04.1997-02.2000 86..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) 04.1997-02.2000 86..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) 04.1997-02.2000 86..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (ZZE111_) 02.2000-01.2002 97.. X
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 02.2000-01.2002 97..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) 04.1997-02.2000 110..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) 04.1997-02.2000 110..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (ZZE112_) 02.2000-01.2002 110.. X
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) 02.2000-01.2002 110..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 04.1997-02.2000 107..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 04.1997-02.2000 107..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.8 Linea Terra 10.1997-10.2001 110..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) 02.2000-01.2002 69.. X
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) 02.2000-01.2002 69..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) 02.2000-01.2002 69..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110) 04.1997-02.2000 72..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) 04.1997-02.2000 72..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) 04.1997-02.2000 72..
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D 09.2000-01.2002 90.. X
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 1.4 D 07.2004- 90..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 1.4 D 07.2004- 90..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i 01.2002- 97..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i 08.2002- 97..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i 01.2002- 110..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i 08.2002- 110..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D 01.2002- 90..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D 04.2004- 116..
TOYOTA COROLLA (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D 08.2002- 90..
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.4 D 07.2004- 90.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.4 VVT-i 01.2002- 97.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.6 VVT-i 01.2002- 110.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.8 VVTL-i TS 01.2002- 192.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.8 VVTL-i TS 02.2005- 224.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 2.0 D-4D 01.2002- 110.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 2.0 D-4D 01.2002- 90.. X
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 2.0 D-4D 05.2003- 116.. X
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 02.1982-05.1983 65..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 02.1982-06.1983 65..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 02.1982-08.1987 65..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 09.1979-01.1982 60..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 09.1979-06.1983 60..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 12.1979-01.1982 60..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 09.1979-05.1983 73..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 09.1979-05.1983 75..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 09.1979-05.1983 86..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 10.1982-09.1983 75..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 GT (TE71) 05.1980-09.1983 110..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 01.1983-09.1983 58..
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 01.1983-09.1983 65.. X
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 05.1983-08.1987 60..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3 (AE80) 06.1983-09.1984 69..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3 (AE80) 06.1983-10.1984 69..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3 (AE80,EE80) 10.1984-08.1987 75..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3 (EE80) 01.1985-08.1987 75..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82) 06.1983-08.1987 84..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82) 06.1983-08.1987 84..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82) 08.1985-08.1987 72..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82) 08.1985-08.1987 73..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 07.1985-05.1988 86..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 12.1985-05.1988 73..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80) 06.1983-08.1987 64..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D 06.1983-05.1988 58..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D 06.1983-05.1988 58..
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D 07.1985-05.1988 64..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 (EE90) 08.1987-12.1989 75..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 (EE90) 12.1987-12.1989 75..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 06.1989-04.1992 75.. X
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 06.1989-06.1992 75..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 08.1987-04.1992 75..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 08.1987-12.1992 75..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 02.1988-05.1992 90..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 08.1987-04.1992 90..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 08.1987-12.1989 90..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 08.1989-04.1992 105..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 12.1987-04.1992 95..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 08.1987-04.1992 95..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 GTi (AE92) 08.1987-04.1992 116..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 GTI 07.1987-06.1993 125..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 i 11.1989-06.1993 105..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 i 4WD 10.1987-08.1990 105..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 XLI 11.1989-06.1992 105..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 XLI 4x4 (AE95) 08.1988-06.1992 105..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90) 08.1987-04.1992 64..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90) 08.1989-04.1992 67..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90) 08.1989-06.1992 67..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90) 12.1987-06.1992 64..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D 07.1987-06.1993 64..
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D 11.1989-06.1993 67..
TOYOTA COROLLA (AE86) 1.6 16V 12.1985-04.1987 115..
TOYOTA COROLLA (AE86) 1.6 GT 16V (AE86) 08.1983-07.1987 124..
TOYOTA COROLLA (AE86) 1.6 SR 16V 05.1983-04.1987 78..
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25) 10.1972-06.1977 58..
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25, KE30) 08.1974-12.1980 54..
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE35) 07.1975-01.1980 54..
TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE36) 07.1975-01.1980 54..
TOYOTA COROLLA (KE, TE) 1.2 09.1976-01.1980 54..
TOYOTA COROLLA (KE, TE) 1.6 09.1976-01.1980 73..
TOYOTA COROLLA (KE, TE) 1.6 09.1976-01.1980 84..
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D 09.2000-01.2002 90.. X
TOYOTA COROLLA FX (E8B) 1.3 08.1985-08.1987 75..
TOYOTA COROLLA FX (E8B) 1.6 01.1987-09.1987 73.. X
TOYOTA COROLLA FX (E8B) 1.6 08.1984-08.1987 75.. X
TOYOTA COROLLA FX (E8B) 1.6 GT 16V 08.1985-08.1987 121..
TOYOTA COROLLA FX (E8B) 1.8 D 01.1985-05.1988 58..
TOYOTA COROLLA FX (E8B) 1.8 D 08.1985-08.1987 64..
TOYOTA COROLLA Verso (_E12J_) 1.4 VVT-i 01.2002-05.2004 97..
TOYOTA COROLLA Verso (_E12J_) 1.6 VVT-i 01.2002-05.2004 110..
TOYOTA COROLLA Verso (_E12J_) 1.8 VVT-i 01.2002-05.2004 135..
TOYOTA COROLLA Verso (_E12J_) 2.0 D-4D 01.2002-05.2004 90..
TOYOTA COROLLA Verso 1.6 04.2004- 110..
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 04.2004- 129..
TOYOTA COROLLA Verso 2.0 D-4D 04.2004- 116..
TOYOTA CORONA (RT118) 2.0 09.1975-05.1979 88..
TOYOTA CORONA (RX, RT) 1.8 (TT1) 06.1979-01.1981 86..
TOYOTA CORONA (RX, RT) 2.0 (RT104) 01.1976-05.1979 88..
TOYOTA CORONA (RX, RT) 2.0 Mark II (RX12) 12.1975-10.1977 88..
TOYOTA CORONA (RX, RT) 2.0 Mark II (RX22) 12.1975-10.1977 88..
TOYOTA CORONA (TT) 1.8 06.1979-07.1981 86..
TOYOTA CRESSIDA (_X6_) 2.0 (RX60) 05.1981-03.1985 105..
TOYOTA CRESSIDA (_X6_) 2.0 GLI 11.1982-12.1984 109..
TOYOTA CRESSIDA (_X6_) 2.2 D (LX60) 09.1980-07.1984 67..
TOYOTA CRESSIDA (RX3_) 2.0 (RX30) 07.1977-07.1981 90..
TOYOTA CRESSIDA (RX3_) 2.0 (RX35) 12.1977-03.1981 90..
TOYOTA CRESSIDA (X6K) 2.0 02.1981-03.1985 105..
TOYOTA CRESSIDA (X6K) 2.2 D 06.1981-03.1985 67..
TOYOTA CROWN (_S1_) 2.2 D (LS110_) 04.1980-07.1983 72..
TOYOTA CROWN (_S1_) 2.8 (MS1K) 09.1980-09.1983 146..
TOYOTA CROWN (_S1_) 2.8 i Super (S12) 02.1984-03.1985 170..
TOYOTA CROWN (_S1_) 2.8 SI (MS112) 04.1980-07.1983 146..
TOYOTA DYNA 2.4 D 08.1977-02.1979 75..
TOYOTA DYNA 3.4 D 08.1977-08.1987 90..
TOYOTA DYNA 3.4 D 09.1984-08.1987 90..
TOYOTA ESTIMA (ACR3_) 2.0 D-4D 03.2001- 116..
TOYOTA ESTIMA (ACR3_) 2.4 16V 08.2000- 156..
TOYOTA ESTIMA (TCR1_, 2_) 2.4 05.1990-08.2000 132..
TOYOTA ESTIMA (TCR1_, 2_) 2.4 4WD 05.1990-08.2000 132..
TOYOTA ESTIMA (TCR1_, 2_) 2.4 GX 01.1994-07.1997 150..
TOYOTA HIACE I (_H_) 1.6 (RH20-30) 02.1977-03.1983 67..
TOYOTA HIACE I (_H_) 1.6 01.1979-12.1984 67..
TOYOTA HIACE I (_H_) 2.0 (RH25-32) 07.1977-03.1983 88..
TOYOTA HIACE I (_H_) 2.2 D (LH20-30) 01.1979-03.1983 63..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.0 (H5G) 01.1985-08.1989 88..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.0 01.1984-11.1989 88..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.2 D (H5G) 03.1983-11.1989 67..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.2 D 03.1983-11.1989 67..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.4 D (H5G) 08.1984-08.1989 75..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.4 D 05.1984-11.1989 75..
TOYOTA HIACE II (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) 01.1987-01.1988 73..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.0 (RZH102) 08.1989-08.1995 101..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.0 02.1990-08.1995 101..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.4 D (LH102) 08.1989-08.1995 75..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.4 D 10.1993-08.1995 78..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.4 D 4WD 08.1989-08.1995 75..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.4 D 4WD 08.1989-08.1995 75..
TOYOTA HIACE III (_H10_) 2.4 Diesel 02.1990-08.1995 75..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) 08.1995-04.1998 115..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) 08.1995-04.1998 116..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) 08.1995-04.1998 116..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08.1995-04.1998 116..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) 08.1995- 79..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 D 07.1999- 75..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 D 08.1995- 79..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08.1995- 90..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08.1995- 90..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18,28) 08.1995- 90..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) 08.1995- 90..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 11.2001- 102..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 11.2001- 102..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 11.2001- 88..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 11.2001- 88..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 4WD 11.2001- 102..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) 04.1998- 143..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) 04.1998-11.2001 143..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.7 11.2001- 144..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_) 04.1998- 143..
TOYOTA HIACE IV (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 04.1998- 143..
TOYOTA HILUX (_N_) 1.8 (YN85_, YN90_) 08.1988-07.1994 83..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.0 01.1984-12.1986 88..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.0 08.1997-07.2005 110..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_) 01.1987-12.1989 94..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D 01.1992- 80..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D 03.1995- 79..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D 07.1998-01.2002 75..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D 08.1988- 83..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D 4WD 01.1994- 79..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D 4WD 08.1988- 83..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 D AWD 01.1984-08.1988 75..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 i 4WD 06.1989- 114..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 i 4WD 08.1997- 140..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.4 TD 4WD 08.1998-01.2002 90..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.5 D-4D 11.2001- 88..
TOYOTA HILUX (_N_) 2.5 D-4D 4WD 11.2001- 102..
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.0 D (BJ40_V, BJ43_) 02.1974-10.1984 80.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) 08.1980-10.1984 90.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.4 D (BJ45_P) 08.1980-10.1984 90..
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.6 D (HJ45_P) 01.1975-07.1980 90..
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.6 D (HJ45_V) 04.1979-07.1980 90.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) 03.1969-01.1975 131.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 3.9 (FJ45_P) 03.1969-01.1975 131..
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 4.0 D (HJ47_P) 08.1980-10.1984 103..
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 4.0 D (HJ47_V) 08.1980-10.1984 103.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_) 01.1975-04.1986 121.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_) 4.2 (FJ45_P) 01.1975-04.1986 121..
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 3.4 Diesel (BJ60_V) 10.1981-08.1987 90.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_V) 11.1984-08.1987 137.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) 01.1982-12.1985 101.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) 01.1985-12.1987 103.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60_V) 10.1981-01.1988 105.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Turbo-D (HJ61_V) 10.1985-12.1989 136.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.2 (FJ60_V) 10.1981-01.1988 120.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) 11.1984-05.1993 105.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) 11.1984-05.1993 110.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 12.1988-12.1996 114.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 D (LJ70_) 11.1984-10.1985 72.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70) 01.1990-05.1993 90.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 10.1985-05.1990 86.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ77) 07.1990-05.1996 90.. ..
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) 05.1993-05.1996 125.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.0 TD 05.1993-05.1996 125.. ..
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) 11.1984-12.1996 95.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.4 TD (BJ71_V) 10.1985-08.1986 124.. .
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 4.2 TD (HZJ7__V) 01.1990- 131.. .
TOYOTA LAND CRUISER (J12) 3.0 D-4D 01.2003- 163.. .
TOYOTA LAND CRUISER (J12) 3.0 D-4D 01.2005- 166.. .
TOYOTA LAND CRUISER (J12) 4.0 01.2003- 249.. .
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_) 4.2 TD (HDJ100_) 01.1998- 204.. .
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_) 4.7 02.2002- 238.. .
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_) 4.7 V8 32V (UZJ100_) 01.1998- 235.. .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 3.4 D 4x4 01.1990-12.1996 95.c .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) 01.1990-08.1992 156.. .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_) 01.1990-12.1997 135.. .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) 01.1990-12.1997 167.. .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) 10.1992-12.1997 160.. .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) 03.1995-12.1997 170.. .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 08.1992-01.1998 292.c .
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) 08.1992-12.1997 205.. .
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 10.2000- 163.. .
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) 04.1996- 125.. .
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04.1996- 178.. .
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 4.2 4x4 08.1999-08.2001 167.. .
TOYOTA LITEACE (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) 01.1992-05.1994 69..
TOYOTA LITEACE (_R2_LG) 1.5 (KR21LG) 01.1992-01.1995 71..
TOYOTA LITEACE (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) 01.1992-05.1994 72..
TOYOTA LITEACE (CM3_V, KM3_V) 1.5 (KM31_V, KM36_V) 05.1986-09.1991 69..
TOYOTA LITEACE (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) 10.1985-08.1988 63..
TOYOTA LITEACE (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) 08.1988-01.1992 72..
TOYOTA LITEACE (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) 07.1989-01.1992 71..
TOYOTA LITEACE (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) 10.1985-08.1989 69..
TOYOTA LITEACE (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) 08.1988-01.1992 72..
TOYOTA LITEACE (M2_G) 1.3 10.1979-09.1985 58..
TOYOTA LITEACE (M2_G) 1.8 D 10.1982-09.1985 56..
TOYOTA LITEACE (M2_V) 1.3 10.1979-10.1986 57..
TOYOTA LITEACE (M2_V) 1.8 D 10.1982-09.1985 56.c
TOYOTA MODELL F (_R2_, 31) 1.8 De Luxe (YR20) 11.1982-08.1984 79..
TOYOTA MODELL F (_R2_, 31) 2.0 (YR21_G) 08.1988-01.1990 90..
TOYOTA MODELL F (_R2_, 31) 2.0 Super (YR21) 08.1984-08.1988 88..
TOYOTA MR (_W3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) 04.2000- 140..
TOYOTA MR 2 (_W1_) 1.6 16V (AW11) 11.1984-06.1990 116..
TOYOTA MR 2 (_W1_) 1.6 16V (AW11) 11.1984-06.1990 124..
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 11.1989-08.1992 120..
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V (SW20) 12.1989-05.2000 156..
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V 12.1989-05.2000 170..
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V 12.1989-05.2000 175..
TOYOTA MR 2 (_W3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) 04.2000- 140..
TOYOTA PASEO (EL54) 1.5 16V 08.1995-07.1999 90..
TOYOTA PASEO (EL54) 1.5 16V 10.1996-03.1999 90..
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 01.2001-12.2001 122..
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) 05.1996-12.2001 128..
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) 08.1997-12.2001 90..
TOYOTA PREVIA (ACR3_) 2.0 D-4D 03.2001- 116..
TOYOTA PREVIA (ACR3_) 2.4 16V 08.2000- 156..
TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 05.1990-08.2000 132..
TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 4WD 05.1990-08.2000 132..
TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 GX 01.1994-07.1997 150..
TOYOTA PRIUS (NHW11_) 1.5 05.2000-01.2004 72..
TOYOTA PRIUS 1.5 08.2003- 78.. X
TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 2.0 16V 06.1994-06.2000 129.. .
TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 2.0 16V 12.1997-06.2000 129.. ..
TOYOTA RAV 4 II (XA2) 1.8 VVTi 02.2001- 125.. .
TOYOTA RAV 4 II (XA2) 2.0 D-4D 4WD 09.2001- 116.. .
TOYOTA RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD 06.2000- 150.. .
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L) 10.1984-12.1989 54..
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L) 10.1984-12.1989 75..
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.5 D (NP70L) 12.1986-12.1989 54..
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81) CAT 12.1989-03.1996 75..
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81_) 12.1989-12.1992 75.. X
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_) 12.1989-03.1996 54.. X
TOYOTA STARLET (EP91) 1.3 04.1996-03.1999 75..
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0 (KP60) 02.1978-09.1984 45..
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0 (KP60) 02.1978-09.1984 45..
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 02.1978-09.1982 56..
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62) 10.1978-08.1982 53..
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61) 08.1982-09.1984 65..
TOYOTA STARLET 1000 (KP) 1.0 11.1974-08.1978 45..
TOYOTA STARLET 1000 Kombi (KP) 1.0 05.1976-08.1978 45..
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo 05.1993-08.1998 330..
TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 24V 01.1986-08.1988 204..
TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 Turbo 08.1988-05.1993 238..
TOYOTA SUPRA (MA70) 3.0 Turbo 09.1987-04.1993 235..
TOYOTA TERCEL (_L1_, _L2_) 1.3 (AL20, AL11) 03.1979-01.1988 65..
TOYOTA TERCEL (_L1_, _L2_) 1.45 (AL21) 08.1983-05.1985 71.. X
TOYOTA TERCEL (AL2_) 1.5 4WD (AL25) 05.1986-01.1988 68..
TOYOTA TERCEL (AL2_) 1.5 4WD 10.1982-01.1988 71..
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.0 16V (SCP10_) 04.1999- 68..
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.0 16V 03.2003- 65.. X
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.3 04.2002- 87.. X
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.3 16V (NCP10_) 11.1999- 86.. X
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.4 D-4D 12.2001- 75.. X
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.5 TS (NCP13) 01.2003- 105.. X
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.5 VVT-i TS 03.2003-07.2005 150.. X
TOYOTA YARIS (_CP10) 1.5 VVT-i TS 04.2001- 106.. X
TOYOTA YARIS 1.0 VVT-i 01.2006- 69.. X
TOYOTA YARIS 1.3 VVT-i 01.2006- 87.. X
TOYOTA YARIS D-4D 01.2006- 90.. X
TOYOTA YARIS VERSO (NC,LP2_) 1.3 (NCP22) 01.2003- 84..
TOYOTA YARIS VERSO (NC,LP2_) 1.3 (NCP22) 11.1999- 86..
TOYOTA YARIS VERSO (NC,LP2_) 1.4 D-4D (NLP22) 12.2001- 75..
TOYOTA YARIS VERSO (NC,LP2_) 1.5 (NCP21) 03.2000- 106..
TOYOTA YARIS VERSO (NC,LP2_) 1.5 (NCP21) 05.2003- 105..
TOYOTA 4 RUNNER
TOYOTA AVENSIS
TOYOTA AVENSIS VERSO
TOYOTA AYGO
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CARINA
TOYOTA CARINA E
TOYOTA CARINA II
TOYOTA CELICA
TOYOTA CELICA SUPRA
TOYOTA COROLLA
TOYOTA COROLLA FX
TOYOTA CORONA
TOYOTA CRESSIDA
TOYOTA CROWN
TOYOTA DYNA
TOYOTA ESTIMA
TOYOTA HIACE I
TOYOTA HIACE II
TOYOTA HIACE III
TOYOTA HIACE IV
TOYOTA HILUX
TOYOTA LAND CRUISER
TOYOTA LAND CRUISER 100
TOYOTA LAND CRUISER 80
TOYOTA LAND CRUISER 90
TOYOTA LITEACE
TOYOTA MODELL F
TOYOTA MR
TOYOTA MR 2
TOYOTA PASEO
TOYOTA PICNIC
TOYOTA PREVIA
TOYOTA PRIUS
TOYOTA RAV 4
TOYOTA RAV 4 II
TOYOTA STARLET
TOYOTA STARLET 1000
TOYOTA SUPRA
TOYOTA TERCEL
TOYOTA YARIS
TOYOTA YARIS VERSO
TRABANT
TRABANT 1.1 1.1 05.1990-12.1991 41..
TRABANT 1.1 Tramp 1.1 05.1990-12.1991 41..
TRABANT 1.1 Universal 1.1 12.1990-12.1991 41..
TRABANT 1.1
TRIUMPH
TRIUMPH DOLOMITE Sprint 06.1973-12.1981 129..
TRIUMPH STAG 3.0 01.1970-12.1977 145..
TRIUMPH DOLOMITE
TRIUMPH STAG
 


 

. .
69-1013TS K&N Filters - KIT.
69-1013TS K&N Filters -  KIT.
29 040
69-4521TS K&N Filters - KIT.
69-4521TS K&N Filters -  KIT.
27 440
69-0025TP K&N Filters - KIT.
69-0025TP K&N Filters -  KIT.
37 040
?
:
3
.